B-kurssit

Me opetamme sinulle kaikki kolmivaiheisen B-luokan osa-alueet.

Kurssi sisältää:

 • 19 tuntia teoriaopetusta (17 tuntia, jos alla kurssimuotoinen mopokortti, 13 tuntia jos alla A1-kortti)
 • 17 tuntia ajo-opetusta (16 tuntia, jos alla kurssimuotoinen mopokortti,12 tuntia, jos alla A1-kortti)
 • Liukkaalla ajamisen koulutus Kajaanin Ajoharjoitteluradalla.
 • Pimeällä ajamisen koulutus kun ajokoe joulu-helmikuussa

 • Hinta
  Virtuaaliopetuksella 1190 €
  Luokkaopetus 1390 €
  (Sis. Alv 24%)

  Huom: Hinta 980 € kun alla kurssimuotoinen mopokortti.

  Sisältää oppimateriaalin sekä ajoneuvon käytön ajokokeessa:
 • Ajo-opetus: 1080 €
 • Oppimateriaali: 30 €
 • Auton vuokra tutkinnossa: 60 €
 • Toimistokulut: 20 €
 • Yhteensä 1190 € /1390 €

  Lisäksi pakolliset viranomaiskustannukset:
 • Ajokorttilupamaksu TRAFI:lle: 40 €
 • Teoriakoe 31 €
 • Ajokoe 65 €
 • Radankäyttömaksu Kajoralle: 35 €
 • Yhteensä 171 €

 • Lisäajotunti tarvittaessa: 60 €
 • Perusvaihe

  Perusvaiheen (entinen 1.vaihe) aikana opit tarvittavat käsittely-, ja liikennetaidot omatoimisesti liikenteessä selvitäksesi. Perusvaiheeseen kuuluu myös liukasrataopetus Kajaanin Ajoharjoitteluradalla, sekä pimeälläajamisen koulutus jos menet ajokokeeseen pimeän aikana, eli joulu-helmikuussa.*

  Harjoitteluvaihe

  Harjoitteluvaihe tuli osaksi kolmivaiheista kuljettajakoulutusta 2013 lakiuudistuksen yhteydessä, ja se käydään 1-3kk kuluessa hyväksytystä ajokokeesta. Kurssilla opit ja syvennät sosiaalisia taitoja liikenteessä sekä opit suunnittelemaan ajoreitit taloudellisesti ja järkevästi. Kurssilla keskitytään myös oman tilan hallintaan sekä mietitään miten oma ajaminen on lähtenyt sujumaan ajoluvan saamisen jälkeen.

  Kurssi sisältää:

 • 1h Henkilökohtainen palauteajotunti autokoulun autolla.
 • 1h Ryhmäteoriatunti.
 • Ryhmäajotunti (1h/oppilas) autokoulun autolla.

 • Hinta 150 € (Sis. Alv 24%)
  Sisältää oppimateriaalin.
  Ei viranomaiskustannuksia.

 • Teoriaopetus: 30 €
 • Ajo-opetus: 100 €
 • Toimistokulut: 20 €
 • Yhteensä 150 €

  Pimeälläajamisen koulutus

  Pimeälläajamisen koulutuksessa (perusvaiheen yhteydessä tai välivaiheessa), tiedostat huonon näkyvyyden mukanaantuomat ongelmat, sekä opit oikeat toimintatavat. Oikeanlainen kaukovalojen sekä erikoisvalojen käyttö opetetaan yksityiskohtaisesti. Me järjestämme koulutusta loka-helmikuussa oikeissa olosuhteissa Kainuun raviradalla.


  Välivaiheessa suositellaan oman auton käyttöä koulutuksessa, mutta myös autokoulun auton käyttö on mahdollista.*

  Simulaattorin käyttö pimeälläajamisen koulutukseen onnistuu myös kauttamme, mutta ensisijaisesti suosittelemme oikeissa olosuhteissa suoritettavaa koulutusta.

  Hinta 85 € (Sis. Alv 24%)
  Hinta autokoulun autolla 98 € *
  Simulaattori 95 €
  Ei viranomaiskustannuksia

  Syventävä vaihe

  Syventävässä vaiheessa (entisessä 2. vaiheessa) syvennytään taloudellisen ja järkevän ajotyylin ytimeen. Vuorovaikutusdialogin avulla kuljettaja voi tiedostaa oman sosiaalisen persoonansa liikenteessä. Kurssilla pohditaan oleellisimpia puutteita liikenneturvallisuudessa, sekä miten niihin voidaan vaikuttaa. Myös oikeanlainen onnettomuustilanteessa toimiminen käydään läpi ajoharjoitteluradalla käytännössä.
  Harjoitteluvaihe tulee olla käytynä ennen syventävää vaihetta!

  Kurssi sisältää:

 • Liikenteen vuorovaikutustesti
 • Ajamisen analyysi tajamassa sekä taajaman ulkopuolella 2h
 • Rataopetus jossa ajonäytteitä sekä monipuolisia ajotehtäviä 2h
 • Teoriaopetus jossa keskitytään ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin sekä auton käytön ekologisuuteen. 3x 45min

 • Hinta 300 € (Sis. Alv 24%)
  Hinta sisältää oppimateriaalin.

 • Radankäyttömaksu ajoharjoitteluradalle: 75 €
 • Ajo-opetus liikenne: 120 €
 • Ajo-opetus rata: 80 €
 • Teoriaopetus: 80 €
 • Toimistokulut: 20 €
 • Yhteensä 300 €